Tukitoiminta

Mylly auttaa ulkomailta Kotkaan muuttaneita henkilöitä pääsemään mukaan kotkalaiseen elämänmenoon. Mylly tukee myönteisen suomalaisen kotipaikkaidentiteetin muodostumista.

Mylly auttaa myös Kotkan-Haminan seudun yritysten ulkomaisia asiantuntijoita heidän asettuessa uuteen kotipaikkaan.

Tukitoiminta on pääasiassa STEA:n rahoittamaa toimintaa.

Myllystä saat maksutonta vertaistukea seuraavissa asioissa:(mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielelläsi) Muutoin Myllyssä puhutaan äidinkielenä suomenkieltä ja sitä myös opetetaan.

  • CV:n tekemisessä ja työnhaussa
  • Elämänhallinnassa
  • Taloushallinnassa
  • Lääkärikäynneissä
  • Asunnonhankinnassa ja muuttoasioissa
  • Hyvinvoinnissa (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
  • Asiantuntijatapaamisissa
  • Tilanteisiin valmentamisessa etukäteen mm. tietojen ja ohjeiden antaminen

Online Chat kotisivuillamme:
Ma-pe klo 9-16
Ota yhteyttä!