Koko perhe liikkumaan! -hanke

Koko perhe liikkumaan! -hanke on Kotkan kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on saada vähän tai ei lainkaan liikkuvat maahan muuttaneet vanhemmat ja heidän lapsensa liikkumaan itselleen sopivalla tavalla ja tuoda samalla esille heidän omaa liikuntakulttuuriaan. Hankkeen avulla halutaan lisätä tietoutta hyvinvoinnin edistämisen keinoista, tuoda kantasuomalaiset ja maahan muuttaneet yhteen erilaisissa liikunnallisissa konteksteissa, lisätä heidän liikuntataitojaan ja tutustuttaa heidät Kotkan seudun moniin liikuntamahdollisuuksiin sekä sisällä että ulkona. Liikunnan keinoin helpotetaan kotoutumista ja integroitumista Kotkaan sekä madalletaan huomattavasti kynnystä lähteä itsenäisesti liikkumaan. Hankkeen toiminta on maksutonta osallistujille!

Yhteystiedot:

Jenni Härkönen

Projektikoordinaattori

041-3151296

jenni.harkonen@mylly.me

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61555368897664

Hankkeen kohderyhmän kanssa työskenteleville tiedoksi! Hankkeessa otetaan mielellään asiakkailta tulleita toiveita ja esiin nousseita tarpeita vastaan, jotka liittyvät jollain tavalla liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen. Toimintaa halutaan kehittää mahdollisimman asiakaslähtöisesti hankkeen tavoitteet huomioiden!