Yhdistyksen ja Myllyn tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Kotkan seudulla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajien ja kantaväestön väliseen vuorovaikutukseen, etniseen ilmapiiriin ja suvaitsevaisuuteen sekä edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista.

Yhdistys edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Toiminta-ajatus, visio ja missio

Myllyn tulevaisuusvisiona on verkottaa monikulttuurijärjestöjä ja eri toimijoita yhteen sekä edistää hyviä väestösuhteita.

Myllyssä tarjotaan mahdollisuuksia kohtaamiseen, oivaltamiseen, oppimiseen, löytämiseen ja tekemiseen yhdessä. Näitä edistetään strategisilla kärkihankkeilla, teemoitetuilla koulutuksilla ja henkilökohtaisella neuvonnalla sekä vahvistetaan perustyöllä, kuten:

1. Toteuttamalla vertaistuki- ja päivätoimintaa, kerhoja, vertais- ja opintoryhmiä, tapahtumia, hankkeita ja virtuaaliolohuoneita.
2. Toimimalla kaikille avoimena kohtaamispaikkana
3. Tarjoamalla mediapajan käyttömahdollisuutta

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Katso toimipaikan tarina Wikipediasta:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Toimintakeskus_Mylly