Afrikkalaiset Perheet Uuden Elämän Alkuun -hanke (APUEA) 

PÄÄTTYNYT

Afrikkalaiset Perheet Uuden Elämän Alkuun -hanke aika on 1.2.2022 -31.3.2023.

Hankkeen kohderyhmänä ovat afrikkalaiset perheet. Päätavoitteena on tavoittaa 50 uutta perhettä ja lisäksi 130 yksittäistä henkilöä ja auttaa heidät uuden elämän alkuun. 

Suurin osa perheiden vanhemmista on työvoiman ulkopuolella olevia tai muuten vaikeasti tavoitettavia. Hankkeessa kartoitetaan heidän perhetilannettansa sekä tuetaan heidän kotoutumispolkujansa sekä arjen haasteita.

Edistetään digiopetuksella ja käytännön toiminnalla sekä mahdollisuuksiin tutustuttamalla maahanmuuttaneiden opiskelu- ja työllisýysvalmiuksia, tarjotaan kaikille avoimia ja maksuttomia sukupuoleen liittyvistä odotuksista, sukupuoli- ja perherooleista sekä tasa-arvosta. 

Lisäksi laajennetaan maakunnallisen maahanmuuttajajärjestöjen keskinäistä verkostoa ja vahvistetaan sen toimintaa. Yhteistyötä tehdään niin kuntien, maakunnan kuin tulevan hyvinvointialueen kanssa. Liikkuva Mylly palvelun avulla (mennään sinne missä asiakkaatkin ovat) edistetään koko perheyhteisön kotoutumista ja sen eri jäsenten osallisuutta, sukuolten tasa-arvoa sekä mahdollisuuksia päästä suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. 

Hankkeessa mallinnetaan liikkuva Mylly -konsepti. Myllyn palvelujen saatavuutta laajennetaan Kymenlaakson ja Porvoon aueella afrikkalaisten perheiden tueksi. Tavoitteena on saattaa afrikkalaiset perheet uuden elämän alkuun.

Yhteystiedot

Kaleb Shabulinzenze
Ohjaaja, koordinaattori
APUEA -hanke, päättynyt 31.3.
kaleb.shabulinzenze@mylly.me 
044 230 6131